Środki językowe - tłumaczenie fragmentów zdań - część 9

Przetłumacz fragmenty podane po polsku w taki sposób, by pasowały stylistycznie i gramatycznie do zdań.
1. Lots of accidents (są powodowane) by careless drivers.
2. The report (został napisany przez) Sam.
3. This conversation (jest nagrywana) .
4. It (można zrobić) .
5. (Zamierzam polecieć) to Nigeria.
6. (Będę miał) 16 years old next Monday.
7. Look at those dark clouds! It (będzie padał deszcz) .
8. I’d (chciałbym żeby Ann przyszła) to me.
9. It’s (miło cię widzieć) again.
10. I don’t know (jak wysłać) an e-mail.
11. (Słuchanie muzyki) is one of my favourite pastimes.
12. He’s tired. He (pracował) all day.
13. How long have (mieszkasz) here?
14. By the time I arrived (wszyscy już wyszli) .
15. Last summer I couldn’t walk because I (złamałem nogę) .
16. If I’d learnt more for the exam, I (nie oblałbym go) .
17. I wish (żebyś mi pomógł) .
18. (Poczęstuj się) to a biscuit.
19. They’re looking (na siebie wzajemnie) .
20. He’s looking (na siebie) in the mirror.